Od adventu do Tří králů - vernisáž výstavy

3. 12. 2015, 17:00 - 3. 12. 2015, 17:00


1003-od-adventu-final.jpg

Typ: Výstava

Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, tel. č.: 519 324 493, 519 323 050

Místo konání: Lichtenštejnský dům

Web: http://www.muzeumbv.cz

Od adventu do Tří králů, tak zní také název interaktivní výstavy, kterou  jsme pro Vás připravili na zimní období. Novým a zajímavým způsobem oživíme prostory Galerie v podkroví v Lichtenštejnském domě, výstavou, při které si můžete vyzkoušet činnosti, jež znáte z vyprávění prababiček. 

V tajuplném období adventu nebyly žádné taneční zábavy, svatby ani jiné veselice, bylo to období ztišení, očekávání příchodu nového života, přípravy na Vánoce. Dlouhé večery při práci si lidé krátili vyprávěním příběhů a pohádek.

Hospodyně draly peří, předly, šily a vyšívaly. Děvčata si chystala výbavu a vyšívala svatební kroj. V den sv. Ondřeje dívky hádaly jméno svého budoucího muže podle odkrojených slupek z jablek, nebo také z horkého olova vlitého do vody. Na svátek sv. Barbory děvčata zase trhala větvičky ovocných stromů, které do Štědrého dne rozkvetla, ta se v dalším roce provdala.

Hospodáři se věnovali opravám zemědělských nástrojů, vyřezávali kolíky do hrablí, kuli motyky a rýče, vyráběli povřísla, provazy a další potřebné nástroje. Starší děti louskaly ořechy, pomáhaly i s jinými pracemi. Chlapci vyřezávali jednoduché hračky z dřevěných špalíků a děvčata si vyráběla panenky z kukuřičného šustí. Děti se nejvíc těšily na předvečer sv. Mikuláše, kdy dům od domu chodily masky čertů, mikulášů a andělů, hodné děti obdarovaly, zlobivé postrašily.

Náročnou práci na tkalcovském stavu dělal ten, kdo na ni stačil, nejdříve však bylo nutné ovčí vlnu vyčesat, poté spřást, a pak teprve tkát. Odpočinek od všech ručních prací byl v den sv. Lucie. Lucky – postavy oděné v bílém obcházely jednotlivá stavení a kontrolovaly, je-li tam čisto a hospodyně dodržují zákaz předení, tkaní i draní peří.

Samotné vánoční svátky byly spojené s mnoha zvyklostmi a symboly, lidé věřili, že jim pomohou zajistit ochranu před zlými silami zimy a zajistí jim hojnost.

Přijměte pozvání na interaktivní výstavu Od adventu do Tří králů, kde si můžete vyzkoušet ruční práce tak, jak je vzpomínaly vaše prababičky – česání vlny, tkaní, výrobu provazů, pletení rukavic, draní peří a mnoho jiného. Děti si v rámci výstavy, kromě všech činností, mohou vyzkoušet také masky a kroje.  Přijďte nás navštívit do Galerie v podkroví, výstava potrvá od adventu nejen do Tří králů, ale až do 24. 1. 2016.