Umění vyjednávat v obtížných situacích

26. 05. 2016, 09:00 - 26. 05. 2016, 16:00


Typ: Jiná akce

Organizátor: OHK Břeclav, kontaktní osoba bc. Vendula Dobiášová, tel.: 519 326 116

Místo konání: OHK Břeclav, nám. TGM 38/10

Web: http://www.ohkbreclav.cz

Umění vyjednávat v obtížných situacích (nejen) pro obchodníky


Cílem je nalézt nová řešení a natrénovat "nanečisto" strategie a techniky, které zajistí optimální výsledek. Cenná je i bezprostřední zpětná vazba, která v praxi často chybí.


Místo konání: OHK Břeclav, zasedací místnost v 1. patře, dveře č. 207
Přednáší: Bc. Pavlína Langerová, spol. AUDICA, s.r.o.
Cena: členové OHK Břeclav (HK ČR) 1 089,-- Kč vč. 21 % DPH, základní 1 331,-- Kč vč. 21 % DPH
V ceně semináře je zahrnutý coffee break a písemný materiál.

Bc. Pavlína Langerová - jednatelka a lektorka společnosti AUDICA, s.r.o., vystudovala VŠ mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, působila v několika manažerských a obchodních funkcích. Je lektorka - trenérka se zaměřením na komunikační a obchodní dovednosti, argumentaci, vyjednávání,
PR a marketing.


Komu je seminář určen: každému, kdo je zapojen do jednání a vyjednávání


Popis kurzu
o vyjednávání jako konkurenční výhoda
o využívání řeči těla při vyjednávání
o příprava cílů na vyjednávání – SMART/ER
Vyjednávání jako psychologický proces
o percepční klíče při vnímání zákazníků
o typologie zákazníků a motivy jejich obchodního jednání, poznávání osobnosti zákazníka
Metoda BATNA při obchodním vyjednávání
o zásady vyjednavače
o tvrdé a měkké vyjednávací styly
o nečisté praktiky
Průlomové vyjednávání
o moderní metody vyjednávání
o asertivní zvládání emocionálně vypjatých situací
o Killmanův dotazník na konflikty ve vyjednávání
Vyjednávací manévry:
o práce s prostorem při vyjednávání
o zvládání problematických situací
o co je metoda Columbo, utahování šroubů, zaujmutí pozic?
Přínosy:
o zdokonalení osobního působení při vyjednávání
o upevnění a rozvoj dovedností obratného vyjednavače
o upevnění a rozvoj dovedností v oblasti účinného profesionálního vyjednávání


Platba
ČSOB, a.s.; účet č.: 675660453/0300; variabilní symbol: 26052016


Přihlaste se prosím na níže uvedeném kontaktu. Zašleme Vám pak potvrzení o přijetí přihlášky včetně výzvy k platbě. Platbu zasílejte v termínu od 13. 5. 2016.
Fakturu Vám předáme v den konání akce. Při neúčasti Vám poplatek za seminář vrátíme na základě písemné žádosti předložené min. 7 dní před uskutečněním akce.


Informace a přihlášky

Bc. Vendula Dobiášová; e-mail: vendula.dobiasova@ohkbreclav.cz; tel. č.: 519 326 116; http://www.ohkbreclav.cz
Uzávěrka př.
19. 6. 2016
Vyhrazujeme si právo na zrušení akce při nenaplnění min. počtu účastníků