Adventní matiné

10. 12. 2017, 10:30 - 10. 12. 2017, 11:30


2493-matine-web.jpg

Typ: Koncert

Organizátor: Českobratrská církev evangelická a Církev adventistů sedmého dne, Jan Zámečník, tel. č.: 777 326 686

Místo konání: Kostel Českobratrské církve evangelické, Náměstí Svobody 14, Břeclav

Na programu skladby F. X. Brixiho, J. Brahmse, J. K. Kuchaře a další patorální skadby.

Účinkují: Dita Bartolšicová – varhany, klavír, Otakar Salajka – viola.