Jaroslav Huťa - Návrat ke zdroji

15. 06. 2018, 10:00 - 9. 09. 2018, 17:00


2727-huta-plakat-final-web.jpg

Typ: Výstava

Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, kontaktní osoba: Mgr. Pavel Zálešák, tel.: 730 840 457

Místo konání: Lichtenštejnský dům, Galerie v podkroví, U Tržiště 8

Web: http://www.muzeumbv.cz

Zveme Vás na výstavu břeclavského rodáka Jaroslava Huti, která ponese název Jaroslav Huťa - návrat ke zdroji.

Název to je odůvodnitelný. Jaroslav Huťa se totiž narodil v Charvátské Nové Vsi a prožil zde důležitou část svého života, která jej formovala také v uměleckém směru. Zaujetí pro umění ho přivedlo ke studiu uměleckých škol v Československu, později i Německu. V roce 1968 totiž emigroval na západ, nejdříve do Mnichova a poté se usadil v Torontu v Kanadě. V počátcích své práce se autor věnoval malbě, ale jeho zájem směřoval také k tvorbě medailí, insignií pro univerzity, ale také množství liturgických předmětů z ušlechtilých materiálů. Cit pro grafický design a umělecká řemesla uplatnil u návrhů dekorativních architektonických prvků umístěných na různých objektech, převážně v Kanadě. Tam také vytvořil řadu nových erbů a praporů pro města a významné osobnosti. Dekádu po svém návratu z emigrace vyučoval na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze, kde se věnoval výuce kreslení a výtvarného detailu v architektuře a k tomuto tématu i teoreticky přednášel. Sám je autorem řady textů o výtvarném umění. Autorova díla jsou na výstavě představena ve formě nákresů a fotografií. 

Výstavu si můžete prohlédnout denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00 hodin.