Jarní koncert

19. 04. 2015, 16:00 - 19. 04. 2015, 16:00


318-jarni-koncert-2015.jpg

Typ: Koncert

Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747, 690 02 Břeclav, tel. č.: 519 324 493, 519 323 050

Místo konání: Synagoga Břeclav

Web: http://www.muzeumbv.cz

Jarní koncert v synagoze

Městské muzeum a galerie Břeclav a Břeclavský komorní orchestr již tradičně připravují v měsíci dubnu tematicky zaměřenou nabídku komorní hudby. Tentokráte mají posluchači možnost se seznámit s ostrovní hudební scénou – Britská hudba v proměnách času (v proměnách staletí).
První skutečnou anglickou hudební tvůrčí osobností byl Henry Purcell (1659-1695), který vyrostl v prostředí anglické Královské kapely a dokázal zpracovat vlivy, jež do hudební Anglie proudily z románských zemí. Pomohl tak ke vzniku zvláštního britského stylu, jehož rysy nacházíme i mnohem později ve tvorbě moderních anglických skladatelů. Pro koncert byla vybrána nejproslulejší část Purcellovy instrumentální suity Abdelazer a sice krásné monumentální Rondeau. Druhou jeho uvedenou skladbou bude instrumentální Chaconne z opery Královna víl.
Další významnou britskou skladatelskou osobností byl Raplh V. Williams (1872-1958), jehož význam pro hudbu ve Velké Británii lze přirovnat k významu Bedřicha Smetany pro hudbu českou. Skládal symfonie a hudbu komorní, duchovní, operu a konečně i filmovou. Byl také sběratelem anglické lidové písně a tuto inspiraci uslyšíme v Preludiu pro vilu a orchestr.
Tradiční anglická píseň či balada z 16. století Greenleeves v soudobé variaci a transkripce písní Eleanor Rigby a Yesterday v podání smyčcového kvartetu završí toulky anglickou hudbou napříč staletími.
Koncert se uskuteční v prostorách synagogy v neděli 19. dubna v 16 hodin. Vstupné je 50 Kč.

 

PhDr. Alena Káňová