O změnách klimatu

9. 05. 2015, 17:00 - 9. 05. 2015, 17:00


Typ: Jiná akce

Organizátor: Českobratrská církev evangelická, tel. č.: 777 326 686 Jan Zámečník

Místo konání: Nám. Svobody 14, Břeclav

Přednáška RNDr. Erika Schwarzbacha, Dr. Agr. habil. Lidstvo ve stále větší míře vypouští CO2 a jiné skleníkové plyny do ovzduší, což není bez následků. Dozvíte se o nejnovějších vědeckých poznatcích o vlivu lidské činnosti na oteplování planety, změny arktického a antarktnického zalednění, stoupání hladiny moří, změny životních podmínek a jiné skutečnosti.