Májové zpívání

21. 05. 2022, 16:30 - 21. 05. 2022, 22:00


4475-majove-zpivani-2022-plakat-a3-web.jpg

Typ: Folklórní akce

Organizátor: Slovácký krúžek Poštorná „Koňaré“, tel.: 724 779 044 (Radek Hošek – starosta krúžku), e-mail: konare.postorna@gmail.com

Místo konání: zahrada kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné, Hlavní 1

Web: http://www.konare.cz

20 let ženského sboru

Vystoupí:
- dětský soubor Koňárci, ženský sbor z Dolních Bojanovic, ženský a mužský sbor z Míkovic, děvčice z Vonice ze Zlína, B. Gál a M. Hraběová z Kostic, ženský a mužský sbor z Poštorné.

Doprovází CM Dur a Mladí Burčáci z Míkovic.

Po skončení programu následuje beseda u cimbálu.