Ing. Martin Marták

Fotografie kontaktu

Adresa

 

Telefon

Mobil

603 500 229

Email

Sekce / oddělení

Kontrolní výbor

Číslo místnosti

 

Funkce

člen kontrolního výboru, místopředseda komise sportovní