Komunitní plánování


Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Břeclav

Dne 1. ledna 2018 byla zahájena realizace projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav“.  Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci východní Morava za podpory Města Břeclav, které je v projektu partnerem.  Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, a to prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat na potřeby občanů ORP. Bude vytvořeno partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Dílčím výstupem projektu bude katalog a elektronická databáze poskytovatelů.

Správně nastavený plán dostupnosti sociálních služeb povede k vytvoření optimální sítě sociálních služeb, která pomůže zlepšit kvalitu života osob ohrožených sociálním vyloučením a všech osob, které se ocitly v nepříznivé životní situaci.

 

Projekt

AKTUALIZACE PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍSOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP BŘECLAV

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpořit proces plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP
Břeclav, zpracovat Střednědobý plán rozvoje soc. služeb, nastavit pravidla kontroly
a vyhodnocování procesu KPSS a zpracovat katalog a elektronickou databázi
poskytovatelů.


eu_1.jpg

 

Členové řídící skupiny KPSS Břeclav

Casemanager projektu

Oblastní charita Břeclav

starosta Lednice

519 340 330

Spolek neslyšících Břeclav

Dotyk II, o.p.s. Brno

ředitel Domova seniorů Břeclav, p.o., člen finančního výboru

uživatel služeb

519 374 301

starosta Moravský Žižkov

místopředsedkyně komise sociální a zdravotní

519 315 184

Sdružení Práh Brno

TyfloCentrum Břeclav

Dokumenty ke stažení