Úřední deska


Zverejnění
09.04.2021
Odebrání
27.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 40451/2021
Zverejnění
09.04.2021
Odebrání
27.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 40542/2021
Zverejnění
08.04.2021
Odebrání
11.05.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 115738/2020
Zverejnění
08.04.2021
Odebrání
12.05.2021
Původce
Český statistický úřad
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Informace
Značka
MUBR 42126/2021
Zverejnění
08.04.2021
Odebrání
27.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 41294/2021
Zverejnění
08.04.2021
Odebrání
27.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 41262/2021
Zverejnění
08.04.2021
Odebrání
27.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 40545/2021
Zverejnění
08.04.2021
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00VKVWC
Zverejnění
07.04.2021
Odebrání
23.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 41149/2021
Zverejnění
07.04.2021
Odebrání
23.04.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 41386/2021
Zverejnění
07.04.2021
Odebrání
23.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 41116/2021
Zverejnění
07.04.2021
Odebrání
22.04.2021
Původce
EG.D, a.s.
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 40875/2021
Zverejnění
07.04.2021
Odebrání
23.04.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 41383/2021
Zverejnění
06.04.2021
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00VKVY2
Zverejnění
01.04.2021
Odebrání
20.04.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 39008/2021
Zverejnění
01.04.2021
Odebrání
19.04.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 39771/2021
Zverejnění
31.03.2021
Odebrání
19.04.2021
Původce
EG.D, a.s.
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
oznámení
Značka
S00RX01HWK6A
Zverejnění
25.03.2021
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00UINJW