Úřední deska


Úřední deska je umístěna před vchodem do budovy Městského úřadu Břeclav na náměstí T. G. Masaryka 42/3.

Zverejnění
01.12.2022
Odebrání
19.12.2022
Původce
Krajský pozemkový úřad pro JMK
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
oznámení
Značka
SPU 380107/2022/523203/GAJ.
Zverejnění
30.11.2022
Odebrání
16.12.2022
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 185288/2022
Zverejnění
30.11.2022
Odebrání
16.12.2022
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 185195/2022
Zverejnění
30.11.2022
Odebrání
16.12.2022
Původce
EG.D, a.s.
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 184051/2022
Zverejnění
30.11.2022
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00X97LK
Zverejnění
30.11.2022
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00X97NA
Zverejnění
30.11.2022
Odebrání
02.01.2023
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
výběrová řízení
Značka
MUBR 185627/2022
Zverejnění
29.11.2022
Odebrání
15.12.2022
Původce
Vodovody a kanalizace Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Informace
Značka
č.j.:DOC-2022-700-000462
Zverejnění
29.11.2022
Odebrání
Původce
Dobrovolný svazek obcí LVA
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
návrhy
Značka
MUBR 185112/2022
Zverejnění
29.11.2022
Odebrání
15.12.2022
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 184913/2022
Zverejnění
29.11.2022
Odebrání
15.12.2022
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 184735/2022
Zverejnění
29.11.2022
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00X9K4E
Zverejnění
28.11.2022
Odebrání
14.12.2022
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 179260/2022
Zverejnění
25.11.2022
Odebrání
13.12.2022
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 183855/2022
Zverejnění
24.11.2022
Odebrání
12.12.2022
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 183579/2022
Zverejnění
24.11.2022
Odebrání
02.01.2023
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
výběrová řízení
Značka
MUBR 183589/2022
Zverejnění
24.11.2022
Odebrání
13.12.2022
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 183611/2022
Zverejnění
24.11.2022
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00X9K8U
Zverejnění
24.11.2022
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00X9KFV
Zverejnění
23.11.2022
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00X9KAK