Úřední deska


Zverejnění
18.09.2017
Odebrání
04.10.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘOŽÚ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 69555/2017
Zverejnění
18.09.2017
Odebrání
17.10.2017
Původce
Exekutorský úřad Praha 1
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
099 EX 1557/04-144
Zverejnění
18.09.2017
Odebrání
13.10.2017
Původce
Exekutorský úřad Zlín
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
177 EX 374/16-162
Zverejnění
18.09.2017
Odebrání
26.09.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 68889/2017
Zverejnění
18.09.2017
Odebrání
26.09.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 67999/2017
Zverejnění
18.09.2017
Odebrání
26.09.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 68771/2017
Zverejnění
18.09.2017
Odebrání
27.09.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘOŽÚ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 69200/2017
Zverejnění
18.09.2017
Odebrání
04.10.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘOŽÚ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 69152/2017
Zverejnění
15.09.2017
Odebrání
03.10.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘOŽÚ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 67600/2017
Zverejnění
15.09.2017
Odebrání
25.09.2017
Původce
ČD Brno
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
ostatní zprávy
Značka
výluky
Zverejnění
15.09.2017
Odebrání
29.09.2017
Původce
ČD Brno
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
ostatní zprávy
Značka
výluky
Zverejnění
15.09.2017
Odebrání
26.09.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘOŽÚ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 68968/2017
Zverejnění
15.09.2017
Odebrání
03.10.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘOŽÚ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
MUBR 67610/2017
Zverejnění
15.09.2017
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00PFP36
Zverejnění
14.09.2017
Odebrání
26.09.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor životního prostředí (OŽP)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 63382/2017
Zverejnění
13.09.2017
Odebrání
03.10.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘOŽÚ)
Typ
veřejné vyhlášky
Značka
OŽÚ/3410/2017/Vy/5
Zverejnění
13.09.2017
Odebrání
02.01.2024
Původce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
ostatní zprávy
Značka
UZSVM/BBV/12143/2017-BBVM NIV 08/2017 Če
Zverejnění
13.09.2017
Odebrání
03.10.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
rozhodnutí, usnesení aj.
Značka
MUBR 48887/2017
Zverejnění
13.09.2017
Odebrání
03.10.2017
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Typ
rozhodnutí, usnesení aj.
Značka
MUBR 49326/2017
Zverejnění
13.09.2017
Odebrání
03.10.2017
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 68268/2017