Úřední deska


Zverejnění
21.12.2017
Odebrání
06.04.2018
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)
Typ
dotace
Značka
MUBR 108775/2017
Zverejnění
21.12.2017
Odebrání
06.04.2018
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)
Typ
dotace
Značka
MUBR 108772/2017
Zverejnění
21.12.2017
Odebrání
06.04.2018
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ)
Typ
dotace
Značka
MUBR 108779/2017
Zverejnění
13.12.2017
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
rozpočet
Značka
MUBR 104107/2017
Zverejnění
08.12.2017
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00Q9B4G
Zverejnění
06.12.2017
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00Q97WC
Zverejnění
27.11.2017
Odebrání
Původce
Odbor
Typ
Značka
Zverejnění
26.10.2017
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00Q99XT
Zverejnění
26.10.2017
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00Q99V3
Zverejnění
26.10.2017
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00Q99U8
Zverejnění
15.09.2017
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00PFP36
Zverejnění
13.09.2017
Odebrání
02.01.2024
Původce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
ostatní zprávy
Značka
UZSVM/BBV/12143/2017-BBVM NIV 08/2017 Če
Zverejnění
12.09.2017
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
pronájem pozemků
Značka
S00RP00Q9IA9
Zverejnění
04.09.2017
Odebrání
Původce
Státní veterinární správa
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
ostatní zprávy
Značka
SVS/2017/102751-G
Zverejnění
14.07.2017
Odebrání
Původce
Státní veterinární správa
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
ostatní zprávy
Značka
MUBR 49975/2017