Náplň činnosti


Obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského zákona. Vyřizuje průkazy živnostenského oprávnění, provádí registraci živností v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání, jakož i výkon živnostenské kontroly a případná sankční opatření v rozsahu živnostenského zákona a dalších zvláštních předpisů, zejména zákona o ochraně spotřebitele.

Dále obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku zemědělského podnikání tím, že vede evidenci zemědělských podnikatelů a vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.