Od 1. 10. lze žádat o vstup do Minimální sítě sociálních služeb

Od 1. 10. 2023 do 15. 10. 2023 je možné podávat žádosti o vstup do Minimální sítě sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností (ORP) Břeclav na rok 2024.

Minimální síť je tvořena registrovanými sociálními službami napomáhajícími řešit nepříznivou sociální situaci potřebných osob s dostupností na území ORP Břeclav.
Aby mohla být sociální služba zařazena do tzv. Minimální sítě, musí splňovat několik podmínek: 
- musí být registrována dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- splňovat podmínky pro zařazení služby do Základní sítě JMK
- aktivně se podílet na činnostech v rámci komunitního plánování ORP Břeclav
- být provázána s aktuálním komunitním plánem ORP Břeclav
- být provázána s aktuálním plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji
- mít své uživatele v obcích ORP Břeclav
 

KRITÉRIA pro zařazení do sítěPravidla pro zařazení do Minimální sítěŽádost o zařazení do Minimální sítě na rok 2024