Oddělení právní


Oddělení právní
  • poskytuje právní pomoc a konzultace v právní oblasti starostovi, místostarostům, tajemníkovi a všem odborům úřadu
  • zajišťuje vymáhání pohledávek města Břeclavi
  • projednává přestupky
  • vede správní řízení ve věci poskytnutí ochrany ve smyslu § 5 občanského zákoníku (zásah do pokojného stavu)
  • vede agendu petic a stížností