Partnerská města


V pátek 5. května 2006 byla podepsána smlouva o partnerství se slovenským městem Brezová pod Bradlom. Jméno tohoto a dalších pěti partnerských měst nese žulový kámen ve tvaru obelisku, který představitelé partnerských měst slavnostně odhalili na nově zrekonstruovaném prostranství před budovou břeclavské radnice. Kromě Brezové pod Bradlom jsou tam Slovenská Trnava, rakouský Zwentendorf, severočeský Nový Bor, polský Andrychów a slovinské město Šentjernej.

{slide=Andrychów}

andrychowMěsto Andrychów v sousedním Polsku s 22 000 obyvateli leží téměř celé v nejvyšší kotlině Malých Beskyd. Je bohatým kulturním městem, které je především znám jazzovými festivaly, ale též město plné přírodních, turistických a sportovních atrakcí. Patří mezi větší průmyslkvá střediska v oblasti malopolského vojvodství. V prosinci roku 2005 byla s Andrychówem slavnostně podepsána Dohoda o partnerství, která rozběhla spolupráci našich měst. V červnu tohoto roku se delegace našich občanů, kteří se věnují kultuře, výtvarnému umění, či malému nebo střednímu podnikání, zúčastní 1. spoleného projektu s Andrychówem pod názvem "Partnerské setkání 2006".

Dohoda o partnerství mezi městem Andrychów v Polsku a městem Břeclav v České republice byla uzavřena dne 16. 12. 2005.

Oficiální www stránka: www.andrychow.eu

{/slide} {slide=Brezová pod Bradlom}

brezova-pod-bradlomBrezová pod Bradlom leží v nejzápadnější oblasti Slovenska, v malebném pahorkatém kraji. První zmínka o území Brezové pochází až z roku 1263. V současnosti je Brezová rozvíjejícím se městem s 5500 obyvateli. Impozantní a nejvýznamější památkou města je Mohyla košariského rodáka gen. M. R. Štefánika. Město Brezová pod Bradlom si nás v roce 2005 vybralo jako partnera pro projekt programu iniciativy společenství Interreg IIIA Slovensko - Česká republika pod názvem "Histórie, súčasnosť a budúcnosť hranice ČR a SR". V první fázi projektu se jednalo o kulturně - sportovní záležitost, které se ve dvoudenním programu účastnili dvě břeclavské školy a dětský folklórní soubor z Poštorné, spolu s břeclavskou lidovou školou. Druhá fáze projektu se týkala navázání na společné kulturní aktivity Čechů a Slováků. Dnešním dnem byla podpisem smlouvy uzavřena spolupráce mezi městy, abychom tak nadále mohli pokračovat ve výměně zkušeností nejen v oblasti samosprávných činností, ale i v mnoha dalších.

Smlouva o spolupráci byla podepsána v Břeclavi dne 5. května 2006.

Oficiální www stránka: www.brezova.sk

{/slide}{slide=Lysá nad Labem}

lysa-nad-labemLysá nad Labem leží v úrodné nížině na řece Labi. Nachází se 30 km severovýchodním směrem od hlavního města Prahy.

První historická zmínka o městu je z 11. století v souvislosti s knížetem Jaromírem, kterého na lyském hradě věznil, oslepil a později nechal zavraždit jeho bratr Oldřich. Existence Lysé nad Labem jako města je doložena rokem 1291, kdy královna Guta, manželka Václava II., vydala listinu, jež sjednocovala osady statku v jeden hospodářský celek. Lyská panství měli během historie v držení různí majitelé, mezi nimiž nechyběla přemyslovská knížata, české královny a různé šlechtické rody.

Oficiální www stránka: www.mestolysa.cz

{/slide}{slide=Nový Bor}

novy-borNový Bor je malebné, dvanáctitisícové městečko z první poloviny 18. století, nacházející se v sseverozápadní části českolipského okresu na rozhraní Českého středohoří a Lužických hor. Díky původní koncepci je Nový Bor nazýván městem zeleně a zahrad. Historie města je neoddělitelně spjata se sklářským průmyslem, jeho skláři a výtvarníky, známým po celém světe. Spolupráce mezi městy Břeclav a Nový Bor je velmi mladá. Vznikla na základě prvního kontaktu v oblasti kultury a sportu. Jednalo se o dvoudenní zářijové oslavy pod názvem "Den sklářů" pořádané Novým Borem v roce 2004, kterého se zúčastnila nejen delegace zástupců mesta Břeclav, ale také spolky, které prezentovyli naše lidové tradice, hudbu a sport. Při zmíněné příležitosti byla podepsána smlouva o partnerství

Smlouva o partnerství byla podepsána v září 2004 v Novém Boru.

Oficiální www stránka: www.novy-bor.cz

{/slide}{slide=Šentjernej}

sentjernejSlovinská obec Šentjernej je sedmitisícovým městečkem v rovině ležícím pouhých 163 metrů nad mořem, které je obklopeno kopci s mnoha kostelíky. Je vzdáleno 70 kilometrů od hlavního města - Ljubljaně. Nachází se v oblasti bohaté na zemědělství, zvláště vinařství a lov ryb. Místo je atraktivní na turistický ruch nabízející mimo jiné například archeologickou památku římského sídliště. Ve znaku města je kohout, který je již staletí považován za strážce města a zpívá se o něm také v obecní hymně. Se vstupem ČR do EU se otevřela nová možnost rozvíjení mezinárodní spolupráce, která tak umožnňuje sdílet a předávat informace a zkušenosti v oblasti získávání dotačních prostředků z EU a jejích fondů. Za tímto účelem byla v prosinci 2005 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci ve zmíněné oblasti.

Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti zkušeností s projekty financovanými z prostředků EU byla uzavřenaa dne 16. 12. 2005.

Oficiální www stránka: www.sentjernej.si

{/slide}{slide=Trnava}

trnavaTrnava je jedním z nejvýznamnějších měst Slovenská, které leží v centru Trnavské pahorkatiny. Je nejen univerzitním sídlem, ale hlavně městem s bohatou historií, mnoha architektonickými památkami, historickým centrem. Od roku 1996 je Trnava krajským městem, ve kterém žije téměř 70 000 obyvatel. Pulzuje zde bohatý společenský, kulturní a sportovní život a koná se mnoho akcí, které svým významem přesahují hranice města. V 60. letech minulého století se začala vytvářet bohatá spolupráce mezi městem Trnava a městem Břeclav, která zasáhla do mnoha oblastí života obyvatel a to hlavně v oblastech kultury, školství, sportu, malého a středního podnikání a partnerství na úrovni spolupráce orgánů státní správy.

Oficiální www stránka: www.trnava.sk

{/slide}{slide=Zwentendorf}

zwentendorfRakouský Zwentendorf leží nedaleko města Tulin. Městem protéká řeka Dunaj - tepna života s typickými životními hodnotami krajiny, kde sídlili již Římané. Dnes je Zwentendorf městem průmyslu a energie, se způsobem života pro obnovitelnou energii a biomasu. Partnerství mezi městem Břeclav a Zwentendorf trvá již od 70. let minulého století, ale oficiálně bylo stvrzeno až v září roku 1989 podpisem dohody o spolupráci. V současnosti intenzivně spolupracujeme na nejrůznějších možných úrovních - mezi hasiči, školami, výtvarníky, sportovci, atd. Každoročně obousranně připravujeme program na celý rok.

Dohoda o spolupráci byla oficiálně podepsána 15. zářří 1989. Částečná spolupráce (fotbalisté, tenisté) funguje již od 70. let.

Oficiální www stránka: www.zwentendorf.at

{/slide}{slide=Priverno}

priverno_logoItalské město Priverno leží mezi Římem a Neapolí, asi 30 km od města Latina, centra stejnojmenné provincie. Původně bylo historickou součástí církevního státu a do roku 1870 patřilo k provincii Lazio, nyní je součástí provincie Latina (do r. 1946 Littorie). Priverno má rozlohu 56 km2 a na jeho území žije asi 13 tisíc obyvatel. Město leží v nadmořské výšce 151 metrů. Na jeho území se nachází známé opatství Fossanova, kde lze spatřit hrob učitele církve sv. Tomáše Akvinského, patrona Priverna.

Dohoda o partnerství mezi městem Priverno v Italské republice a městem Břeclav v České republice byla uzavřena dne 6. března 2008.

Oficiální www stránka: www.comune.priverno.latina.it

{/slide}