Schengen - bezpečná Evropa bez hranic

Ministerstvo vnitra odbor tisku a public relations
e-mail: public@mvcr_cz

Hlavním zdrojem informací o vstupu České republiky do schengenského prostoru je vládní portál informující o Evropské unii - euroskop.cz

Na stránkách www.euroskop.cz/schengen se můžete informovat o tom, co znamená blížící se rozšíření Schengenu a jaké změny přinese. Obsah těchto stránek je připravován Ministerstvem vnitra ve spolupráci s dalšími orgány státní správy.

Vstup České republiky do schengenského prostoru se blíží. Již 21. prosince 2007 budou zrušeny kontroly na pozemních hranicích, 30. března 2008 odpadne povinnost absolvovat hraniční kontrolu také na mezinárodních letištích při letech uvnitř rozšířeného Schengenu.

Finální rozhodnutí o rozšíření schengenského prostoru o 9 nových států včetně České republiky přijmou ministři vnitra zastoupení v Radě EU na svém jednání ve dnech 6.-7. prosince 2007.

Zrušení kontrol je podmíněno zajištěním vysoké úrovně bezpečnosti. Z tohoto důvodu probíhalo v uplynulých dvou letech tzv. schengenské hodnocení, jehož cílem bylo prověření připravenosti nových států na plné zapojení do schengenské spolupráce a převzetí všech opatření vyrovnávající chybějící kontroly na vnitřních hranicích. Dne 8. listopadu 2007 bylo toto hodnocení zakončeno a Rada EU konstatovala připravenost všech 9 států na vstup do Schengenu. O několik dní později, 15. listopadu, rozšíření schengenského prostoru podpořil rovněž Evropský parlament.

Ačkoliv Českou republiku od skutečného členství v Schengenu ještě dělí několik málo týdnů, již od 1. září 2007 ČR plně využívá hlavní schengenský nástroj výměny informací - Schengenský informační systém (SIS).

SIS obsahuje společnou databázi, která je vytvářena a využívána členskými státy. Jedná se zejména o údaje o:

  • nežádoucích státních příslušnících třetích zemí, kterým má být odepřen vstup a pobyt na území schengenského prostoru,
  • osobách hledaných za účelem zatčení,
  • pohřešovaných osobách,
  • osobách hledaných za účelem zajištění jejich spolupráce v trestním řízení,
  • hledaných věcech (např. odcizené či ztracené doklady, automobily, střelné zbraně, padělané bankovky a další).

Přístup k těmto údajům mají především policejní, celní a justiční orgány.

Schengenská prováděcí úmluva zdůrazňuje práva jednotlivců.

Máte právo žádat informace, které se vás týkají a jsou obsaženy v SIS.

Informujte se o svých právech a o našem vstupu do schengenského prostoru na www.euroskop.cz/schengen.

Více informací získáte rovněž ve speciálním informačním letáku.


Tisková konference předsedy vlády ČR a ministra vnitra ČR ke vstupu ČR do schengenského prostoru dne 17. července 2007