Společně v Evropské unii


Město Břeclav získalo v listopadu/prosinci roku 2002 grant na projekt „Společně v Evropské unii – euroregion“ z programu Společný fond malých projektů CBC PHARE. Program CBC PHARE podporuje přeshraniční spolupráci se sousedními státy v příhraničních regionech České republiky. Základním cílem tohoto programu je potlačit negativní vliv hranice na životní podmínky obyvatel v pohraničních regionech, prohloubit vzájemnou spolupráci lidí a vytvořit srovnatelné výchozí podmínky pro další rozvoj území na obou stranách hranice.

Projekt „Společně v Evropské unii – euroregion“, který se realizoval v roce 2003, byl zaměřen na rozvoj spolupráce mezi regionálními subjekty na česko-rakouské hranici v rámci euroregionu Pomoraví v oblasti rozvoje venkova. Projekt byl určen především pro zástupce municipalit na jižní Moravě (hlavně pro členy Sdružení obcí a měst jižní Moravy, protože toto sdružení je představitelem české části euroregionu Pomoraví, tj. regionů jižní Morava – Weinviertel – západní Slovensko) a samozřejmě pro laickou veřejnost.

Projekt, jehož stěžejním tématem byl rozvoj venkova na území euroregionu Pomoraví, zahrnoval čtyři odborné semináře, které vyvrcholily závěrečnou konferencí na téma: 'Přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici'. Pro semináře byla připravena následující témata:

  • Trilaterální euroregion na jižní Moravě
  • Rozvoj venkovského prostoru
  • Ochrana životního prostředí
  • Hospodaření s odpady

Současně běžela internetová prezentace a diskuse, která odpovídala na otázky související se vstupem České republiky do Evropské unie v oblasti rozvoje venkova na území euroregionu