Povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a MK k umístění inženýrských sítí

Klíčové informace

  •  Žadatel předloží vyplněnou žádost.

 

 Přílohou žádosti žadatel předloží:

Doklad o identifikaci a právní formě (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo jiný obdobný doklad, v případě zastupování plnou moc)

Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav)

Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu

Doklad o zaplacení správního poplatku.

 Poplatky

Žadatel zaplatí správní poplatek 1.000 Kč.

 

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00 Dnes
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den