Povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy samojízdným pracovním strojem

Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost

 

Přílohou žádosti žadatel předloží:

Doklad o identifikaci a právní formě – výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list apod., občanský průkaz, v případě zastupování plnou moc

Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav)

Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav

Kopii dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Doklad o zaplacení správního poplatku

 

 Formuláře

Žádost o vydání povolení k zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy -....docx

Poplatky

Žadatel zaplatí správní poplatek 1 000 Kč

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00 Dnes
Pá: neúřední den