Povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a MK pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu

Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost.


Přílohou žádosti žadatel předloží:

  • Doklad o identifikace a právní formě (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, nebo jiný obdobný doklad)
  • Situaci širších vztahů ve vhodném měřítku, v závislosti na rozsahu zvláštního užívání
  • Stanovisko správce komunikace (u silnic II. a III. třídy SÚS JmK, oblast Břeclav, u místních komunikací Městský úřad Břeclav)
  • Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav
  • Doklad zaplacení správního poplatku

 

Formuláře

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání silnice - skládání a nakládání m....docx

 

Poplatky

Doba trvání prací do 10 dnů              100 Kč

Doba trvání prací do 6 měsíců          500 Kč

Doba trvání prací nad 6 měsíců       1000 Kč

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den