Povolení ke zvláštnímu užívání za účelem vyhrazeného parkování na silnicích II. a III. třídy a MK ZTP, ZTP-P

Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost.

     

K žádosti žadatel doloží:

  • Doklad o identifikaci a právní formě (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list), u ZTP doklad o trvalém pobytu, event. bydlišti v objektu, pro který je zřízené parkovací místo požadováno
  • Situaci širších vztahů ve vhodném měřítku
  • Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav) s udělením výjimky
  • Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav
  • Kopii průkazu ZTP, ZTP-P
  •  Přechodná úprava provozu na pozemních komunikaci stanovena     č.j.  MUBR ....................../............. ze dne ........................

Formuláře

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání za účelem vyhrazeného parkování ....docx

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den