Povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a místní komunikace z účelem provádění stavebních prací

Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost

 

Přílohou žádosti žadatel předloží:

  • Doklad o identifikace a právní formě (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo jiný obdobný doklad)
  • Situaci širších vztahů ve vhodném měřítku
  • Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav)
  • Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav
  • Doklad o zaplacení správního poplatku

  

 

Poplatky

Doba trvání prací do 10 dnů              100 Kč

Doba trvání prací do 6 měsíců          500 Kč

Doba trvání prací nad 6 měsíců       1 000 Kč           

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den Dnes