140 let povýšení Břeclavi na město


Projekt byl zaměřený na oslavu významného výročí města, vykreslení místních specifik a historie města formou společenské akce. V návaznosti na Svatováclavské slavnosti pokračovala tato akce v tradici akcí regionálního významu v každoročním kulturním kalendáři města. Cílem bylo posílení kulturních aktivit a kreditu města, propagace města a kraje a v neposlední řadě zajištění zábavy nejenom pro rodiny s dětmi.

Obsah projektu
Každoročně pořádané Břeclavské Svatováclavské slavnosti jsou bezesporu největší událostí místní kultury, která překročila hranice regionu. Na několikadenní program zacílený především na místní tradice každoročně zavítají tisíce návštěvníků. Program byl v letošním roce obohacený o oslavy výročí 140 let od povýšení Břeclavi na město. V programu byl návštěvníkům představený program zaměřující se na život města na sklonku 19. století, písničky c. k. Rakouska a vzpomínky průmyslového rozkvětu města.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   159 000 Kč
- zdroje žadatele                   109 000 Kč
- dotace z rozpočtu JMK         50 000 Kč

140 let povýšení na město

logo JMK