175. výročí železnice v Břeclavi


Cílem tohoto projektu je důstojné zpestření a oslavení 175. výročí železnice v Břeclavi, která výrazným podílem ovlivnila historický vývoj v obou příhraničních oblastech. Snahou předkladatelů projektu je společně oslavit tuto významnou historickou událost a připomenout její významnost a vliv na rozvoj nejen příhraničí. Dále pak seznámit s touto skutečností širokou veřejnost a rozšířit tak její povědomí o tomto důležitém historickém okamžiku.

Obsah projektu
27. září 2014 proběhlo v Břeclavi 175. výročí železnice v Břeclavi. Jednalo se o 175. výročí od příjezdu první parní lokomotivy od Vídně na území Čech a Moravy. Oslava tohoto výročí probíhala v areálu ČD – na vlakovém nádraží v Břeclavi.

Realizací projektu město přispělo k oslavám tohoto výročí formou slavnostního odhalení modelu lokomotivy Moravia (v měřítku 1:10), distribucí brožury k 175. výročí v jazykové mutaci CZ a NJ, vystřihovánky lokomotivy Moravia, pohlednic, pamětních mincí a informačních letáků o Muzeu Hohenau an der March (přeshraniční partner).

Akce byla podpořena z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko částkou 16 765 EUR.

175. výročí železnice 1

175. výročí železnice 2

logo EU + OPPS CZ-AT