Bezpečná Břeclav – Zelená dětem


Cílem tohoto projektu je především omezení rizika možné nákazy od nebezpečného biologického odpadu, jako jsou injekční jehly.

Obsah projektu
Pro účinné a bezpečné vyhledávání použitých aplikačních pomůcek byl pořízen detektor kovů, který městská policie využívá ke zvýšení prevence formou pravidelných kontrol veřejných prostranství, především kolem dětských hřišť.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   20 650 Kč
- zdroje žadatele                        650 Kč
- dotace z roźpočtu JMK       20 000 Kč

Zelená dětem

logo JMK