Bezpečná Břeclav – MKDS 2012


Cílem projektu bylo zajištění zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města.

Obsah projektu
Díky realizaci projektu bylo pořízeno kompletní dohledové a řídící centrum, včetně pracoviště velitele směny spolu se dvěma kamerovými body a jejich instalací v centru města, a to vše pro zajištění prevence a bezpečí obyvatel a návštěvníků města. Toto bylo dotačně podpořeno Ministerstvem vnitra ČR. Současně bylo pořízeno dalších 5 kamerových bodů za finanční podpory Jihomoravského kraje. Tímto společným pořízením došlo k pokrytí centra města, kde je intenzita pohybu osob největší. Umístění kamerových bodů je na ulici J. Palacha, 17. listopadu, Stromořadní a nám. T. G. Masaryka. Město Břeclav má nadále v plánu kamerovou síť rozšiřovat a pokrýt celé území města. Pořízení a provoz kamer, má dlouhotrvající hodnotu, která bude vedle pochůzkové činnosti městských a státních policistů nedílnou součástí celkových bezpečnostních opatření ve městě.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt    3 674 340 Kč
- zdroj žadatele                      2 174 340 Kč
- dotace z rozpočtu MV ČR   1 000 000 Kč
- dotace z rozpočtu JMK          500 000 Kč

MKDS 2012

logo MV ČR

logo JMK