Bezpečně do škol


Zdravé město Břeclav společně s Cykloměstem Břeclav pořádají dotazníkovou akci pro děti a rodiče s názvem „Bezpečně do škol“. Břeclavské základní školy informovaly své žáky a předaly jim odkaz na  elektronický  dotazník. Děti  společně s rodiči tak vyznačí trasu, kterou dítě chodí nebo jezdí do a ze školy.
Také mají možnost na trase vyznačit body, kde se dítě cítí ohroženě (chybějící přechod pro chodce, nepřehlednost křižovatky, rychlá jízda řidičů).
Město Břeclav má zájem navýšit bezpečnost malých školáků, proto po vyhodnocení těchto dotazníků se bude zjištěnými závadami a nedostatky zabývat.
Předem Vám všem děkujeme za spolupráci a vyplnění dotazníku.

Akce končí 31. 7. 2014.

Dotazník můžete vyplnit zde:
https://www.survio.com/survey/d/A2S3V8H4P3D2C8Y3R