Bezpečnostní stojany na jízdní kola


Cílem projektu bylo zamezit krádežím jízdních kol vybudováním sítě uzamykatelných stojanů ve městě. Cílovou skupinou jsou občané města Břeclav, kteří pro pohyb ve městě rádi využívají jízdní kolo.

Obsah projektu
Projekt navazuje na dotaci realizovanou v roce 2008, kdy jsme získali dotaci na vybavení bezpečnostními stojany prvních 9 míst (180 stání). Projekt je zaměřen na vybudování sítě bezpečnostních stojanů ve městě Břeclavi, tak aby se snížily krádeže kol a zvýšila bezpečnost majitelů jízdních kol. Podařilo se vybudovat dalších 313 stání (65 stojanů) pro kola na 22 místech ve městě Břeclav. V projektu jsme vycházeli z faktu, že krádeže kol jsou v Břeclavi častým jevem.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   538 978 Kč
- zdroj žadatele                     338 978 Kč
- dotace z rozpočtu JMK       200 000 Kč

logo JMK