Bratislavská – podchod pro pěší a cyklisty


Projekt by měl vyřešit špatnou dopravní situaci pod železničním mostem na ulici Bratislavská, kde v zúženém profilu silnice docházelo ke kolizím. Cílem je jednoznačné zvýšení bezpečnosti.

Obsah projektu
Projekt řeší oddělenou trasu cyklistů a pěších od motorové dopravy. V rámci projektu byl vybudován samostatný tubus pro pěší a cyklisty vedle stávajícího podjezdu - došlo tak k oddělení motorové dopravy. Cyklisté zde byly ve velmi těsném kontaktu s auty. Chodci měli oddělený průchod, ale byl velmi úzký a nebyl bezbariérově řešen.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   34 784 000 Kč
- zdroje žadatele                   11 401 000 Kč
- dotace z rozpočtu SFDI      23 383 000 Kč

logo SFDI