Břeclav bez bariér - Lávka pro pěší


Cílem této akce bylo zvýšit bezpečnost handicapovaných občanů, seniorů a rodičů s malými dětmi bydlících v Břeclavi a okolí a usnadnit jim lepší podmínky při vyřizování svých každodenních záležitostí, neboť toto místo je v blízkosti polikliniky, obchodů, školských zařízení, centra města a veškerých institucí.

Obsah projektu
Jedná se o opravu stávající, technicky  a bezbariérově nevyhovující lávky pro pěší na ulici Komenského nábřeží. Projekt je zaměřen na bezpečnost všech chodců a bezbariérový přístup, což je jednou z priorit projektu Břeclav bez bariér.

logo SFDI