Bezpečnost v dopravě – ul. Bratislavská


Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti ve velmi zatížené dopravní lokalitě ul. Bratislavská. Bezpečnostní úpravy spočívají v usměrnění dopravy, bezbariérovém řešení a zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, především chodců a cyklistů. Realizací tohoto projektu dojde k zbezpečnění celé této ulice. V rámci výstavby společného prostoru pro cyklisty a chodce na ulici Bratislavská, budou provedeny dílčí úpravy na frekventované dopravní komunikaci II/425. Dílčí úpravy zahrnují úpravu křižovatky s ulicí Mládežnickou včetně nasvětlení, dále dva přechody pro chodce, které budou nově nasvětleny, vytvoření jednoho místa pro přecházení a úpravu stávající autobusové zastávky. Uvedená dílčí opatření budou mít návaznost na zároveň realizovaný společný prostor pro cyklisty a chodce podél komunikace na ulici Bratislavská.

Akce byla podpořena v rámci 2. výzvy vyhlášené MAS Lednicko-valtický areál, z. s.

Na projekt je poskytnuta podpora z EU ve výši 4.750.000 Kč.

Realizace 2019 - 2020

Projekt Bezpečnost v dopravě – ul. Bratislavská je spolufinancován Evropskou unií.

ImageImage