Břeclav cyklostezka v bývalém Cukrovaru


Město Břeclav v letech 2013-2014 realizovalo projekt pod názvem „Břeclav cyklostezka v bývalém Cukrovaru“ registrační číslo CZ.1.11/1.4.00/33.01378, jehož cílem bylo zvýšit dostupnost, podíl cyklistické dopravy, bezpečnost provozu a uspokojit potřeby uživatelů cyklistické dopravy.

Obsah projektu
V rámci projektu byla vybudována nová obousměrná cyklistická stezka a komunikace pro pěší, včetně oddychových ploch a navazující zeleně v areálu bývalého Cukrovaru. Výstavbou cyklistické stezky byl vymezen prostor určený pro cyklisty a chodce, který je přizpůsoben osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.  Cyklostezka se napojuje na ulici U Stadionu a pokračuje podél řeky Dyje směrem od centra města Břeclav.

Tento projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu ROP NUTS II. Jihovýchod v rámci oblasti podpory Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   5 843 717,99 Kč
- získaná dotační podpora    2 594 547,89 Kč

Cyklistická stezka Cukrovar - před realizací  Cyklistická stezka Cukrovar

logo ROP+EU