Břeclav - oprava chodníků na ul. Březinova


Lhůta pro podání nabídek končila dne 23. 11. 2015 v 9:00 hod.

Datum zveřejnění
2. 12. 2015

Původce
MÚ Břeclav

Odbor
ORS

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf
Rozhodnutí o vypsání VZ a výzva k podání nabídky.pdf