Břeclav - oprava chodníků na ul. Březinova, II. etapa


Jednalo se o předláždění stávajících chodníků na ulici Březinova, Na Širokých a Lanžhotská. Stávající chodníky byly v nevyhovujícím stavu, zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba probíhala mezi červencem a zářím roku 2016.

Celkové náklady na stavbu byly 1 908 794 Kč vč. DPH.