Břeclav – oprava pomníku obětem 1. světové války


Město Břeclav nechalo opravit pomník obětem I. světové války v Tyršově sadu v Charvátské Nové Vsi, který byl v havarijním stavu.

Obsah projektu
Pískovcový památník s osazenými mramorovými nápisovými deskami byl výrazně narušený s četnými trhlinami kvůli povětrnostním vlivům. Hlavní kříž a boční kostky památníku byly uvolněné a hrozilo jejich zřícení. Část nápisů provedených na pomníku byla navíc nečitelná. Pomník z roku 1928 je věnovaný více než čtyřiceti padlým vojákům z Charvátské Nové Vsi. Narušené póry a praskliny bylo třeba vypískovat, ručně se musely odstranit nečistoty v místech detailů, ze zanesených pór. Poškozená místa se opravila pískovcovou maltou. Směs přitom musela být navržená přesně jako původní materiál a schválená památkovým ústavem. Renovovaly se taktéž nápisy a mramorové desky, pomník se naimpregnoval proti povětrnostním vlivům a usazování mechů.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   118 580 Kč
- zdroje žadatele                     30 580 Kč
- získaná finanční podpora     88 000 Kč

Pomník 1.sv (před rekonstrukcí)

Pomník 1.sv (po rekonstrukci)