Břeclav - Poštorná, propoj ulic Gagarinova a B. Šmerala