Břeclav - Poštorná, propoj ulic Gagarinova a B. Šmerala


Jednalo se o rekonstrukci stávající zpevněné plochy s povrchem z recyklátu a chodníkové dlažby s krytem z betonové dlažby.

Stavba probíhala od července do října roku 2016.

Celkové náklady na stavbu byly 1 922 573 Kč vč. DPH.