Břeclav – rozšíření MKDS 2014


V Břeclavi došlo v uplynulých měsících k doplnění městského kamerového dohledového systému. Cílem projektu bylo rozšíření stávajícího MKDS formou pořízení a umístění kamerových bodů v městském parku ul. Sady 28. Října, na křižovatce ulic Národních hrdinů x Kupkova a na ulici třída 1. máje. Plánování tohoto rozšíření bylo voleno, z důvodu celkového zajištění bezpečí nejenom obyvatel města ale i návštěvníků města.

Obsah projektu
Vybudováním veškerých opatření v minulých letech mělo za následek snížení výskytu trestné činnosti a přestupků, avšak byl předpoklad, že drobná trestná činnost se přesune jen „o pár metrů dále“ kam kamerové body neuvidí. V současnosti je včetně centra města a okolí sociálně vyloučené lokality nově zajištěno zvýšení vnímáni pocitu bezpečí v městském parku ul. Sady 28. Října, kde se shlukují sociálně nepřizpůsobivý občané (bezdomovci apod.) u obchodních center nedaleko náměstí T. G. Masaryka, kde je zvýšená koncentrace lidí a u základní školy na ul. Kupkova spolu s pokrytím ulice Národních hrdinů. Město Břeclav má nadále v plánu kamerovou síť rozšiřovat a pokrýt co možná největší území města. Pořízení a provoz kamer, má dlouhotrvající hodnotu, která bude vedle pochůzkové činnosti městských a státních policistů nedílnou součástí celkových bezpečnostních opatření ve městě.

Na tento projekt byla získána finanční podpora z Programu prevence kriminality 2014 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   1 114 800 Kč
- zdroje žadatele                       814 800 Kč
- dotace MV ČR                       300 000 Kč

logo MV ČR+prevence