BŘECLAV - ul. Seniorů, dokončení povrchu místní komunikace a odvodnění