Břeclav - ul. Veslařská - oprava povrchů


Jednalo se o opravu místní komunikace, parkoviště a přilehlých chodníků. Součástí rekonstrukce komunikace bylo napojení stavby na okolní plochy.

Stavba probíhala mezi zářím a prosincem roku 2016.

Celkové náklady na stavbu byly 10 868 248 Kč vč. DPH.