Břeclav, ulice Jiráskova, chodník a komunikace - oprava povrchů


Jednalo se o rekonstrukci stávající asfaltové komunikace a přilehlých chodníků.

Stavba probíhala mezi březnem a červnem roku 2016.

Celkové náklady na stavbu byly 1 649 200 Kč vč. DPH.