Břeclav - výstavba cykostezky ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách - II. úsek a výstavba okružní křižovatky u Hlavní pošty


Jednalo se o výstavbu II. úseku obousměrné cyklostezky v délce 300 m na ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách. Jedná se o úsek u Hlavní pošty na ulici Břetislavova. Součástí stavby byla také výstavba okružní křižovatky.

Stavba probíhala od července do listopadu roku 2016.

Celkové náklady na stavbu byly 5 599 691 Kč vč. DPH. Stavba byla spolufincována z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.