Břeclav – ZŠ Kupkova, oprava zpevněných ploch


Lhůta pro podání nabídek končí dne 14 .9. 2015 v 9:00 hod.

Datum zveřejnění
26. 8. 2015

Původce

MÚ Břeclav

Odbor
ORS

Výzva - ZŠ Kupkova oprava zpevněných ploch.pdf
01 - Krycí list.doc

Obchodní podmínky - oprava zpevněných ploch.doc
PD a VV.zip