"Činnost koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby Terminál IDS JMK Břeclav" dle podmínek zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů"