Cyklostezka ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách, úsek III. 2 část


V rámci této akce byla podána žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2012 na výstavbu a údržbu cyklistických stezek.

Obsah projektu

Jedná se o vybudování nové obousměrné cyklostezky mimo hlavní dopravní prostor v blízkosti průmyslové a obytné zóny. Cyklostezka je řešena jako stezka pro chodce a cyklisty podél komunikace II/425 (na ulici Bratislavská) v trase stávajícího chodníku, který bude rozšířen. Díky tomu bude provoz cyklistů oddělen od velmi frekventované silnice II. třídy, která je hlavní spojnicí se Slovenskem. Stezka bude využívána pro přemístění do zaměstnání, škol, ale také pro cykloturistiku.
Byla zpracována komplexní studie cyklostezky Bratislavská – Na Zahradách. Vzhledem k vysoké náročnosti projektu a jeho realizaci je výstavba prováděna etapově. V roce 2011 byla dokončena první etapa této cyklostezky. Po vyřešení majetkoprávních vztahů v prostoru křižovatky před hlavní poštou a následné výstavbě kruhové křižovatky vznikne ucelené dopravní řešení, které přispěje k rozvoji cyklistické dopravy.

Cyklostezka ul. Bratislavská

Cyklostezka ul. Bratislavská  Návaznost na realizované cyklistické stezky

logo SFDI