Cyklostezka ul. Na Řádku


Úpravou této cyklostezky došlo ke zvýšení bezpečnosti mezi cyklisty, handicapovanými občany, seniory a rodičů s malými dětmi bydlících v této lokalitě. Stavební úpravou tak byli jednoznačně odděleni cyklisté od chodců. Tato cyklostezka, která vychází z Generelu cyklostezek zpracovaného pro Město Břeclav v roce 2009, propojuje městskou část Stará Břeclav s centrem města.

Obsah
Jedná se o úpravu stávající cyklostezky, která je umístěna v klidové zóně na ulici Na Řádku. Zrekonstruovaný prostor byl nepřehledný a pohyb chodců a cyklistů nevyhovující. Stávající asfaltový povrch byl značně poškozen trhlinami a propadlinami. Cyklostezka byla vybudována jako obousměrná, kopírující břeh řeky Dyje. V další části projektu dojde k celkové revitalizaci klidové zóny, která je v současné době v nevyhovujícím stavu. Tuto část zafinancuje město samo.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   6 439 812 Kč
- zdroje žadatele                   4 275 990 Kč
- dotace SFDI                       1 663 822 Kč
- dotace MND. a.s.                  500 000 Kč

Cyklostezka Na Řádku 

logo SFDI

logo MND