Den Země 2012


Zdravé město Břeclav připravilo pro děti za 4. a 5. tříd Základních škol přednášku s promítáním diapozitivů, kterou si na téma „Příroda na Břeclavsku“, připravil pan Ota Pražák. Velmi barvitou a zajímavou formou žákům vylíčil jeho celoživotní zkušenosti jak s florou, tak především s faunou v krásném okolí našeho kraje. Děti povídání velice zaujalo, bedlivě poslouchali a často pokládali zvídavé otázky nebo nadšeně odpovídali na veškeré přírodovědné dotazy p. Pražáka. Děti také následně, už ve svých lavicích, vyplňovaly dotazníky, jejichž vyhodnocení i ukázku naleznete níže.

Děti měly také jedinečnou možnost prohlédnout si zevnitř stavbu Vodojemu na ul. Slovácká, kde se jim zároveň, po vystoupání nahoru, naskytl nádherný výhled na město Břeclav.

Jako odpolední program jsme připravili pro širokou veřejnost návštěvu a prohlídku čističky odpadních vod na ul. Bratislavská. Ovšem jak jsme již uveřejnili v dubnovém čísle měsíčníku Radnice, tato exkurze byla závislá na počtu zájemců, a proto jsme ji byli nuceni, z důvodu nízkého počtu zájemců, zrušit.

Tímto bychom chtěli velice poděkovat panu Pražákovi, Městské knihovně Břeclav a společnosti Vodovody a kanalizace a. s. za ochotu, výbornou spolupráci, vřelý a pozitivní přístup a v neposlední řadě za čas vynaložený v rámci akce Den Země, který se konal dne 23. 4. 2012.
Pan Pražák přednesl velmi zajímavou a poutavou přednášku pro děti na téma Příroda na Břeclavsku. Městská knihovna v Břeclavi nám poskytla prostor a profesionální spolupráci v rámci koordinování této akce a výstavy školských prací. Společnosti Vodovody a kanalizace a.s. bychom chtěli poděkovat za jejich ochotu a možnost prohlídky budovy Vodojemu.


Hodina Země

Město Břeclav se také dne 31.3.2012 připojilo k největšímu celosvětovému happeningu na ochranu životního prostředí „Hodina Země 60+“, kterou zaštituje Ekologický institut Veronica. Město Břeclav v tento den na hodinu přerušilo nasvícení svých hlavních dominant (kostely, zámek, apod.).

Strom roku

V letošním roce se město Břeclav opět účastní celostátní ankety „Strom roku“. Ve spolupráci s veřejností hledáme strom, který má svůj příběh spojený s městem a jeho obyvateli

Plakátek

Dotazník - vzor

Zpracované dotazníky - ZŠ Slovácká

Zpracované dotazníky - ZŠ Kpt. Nálepky

Zpracované dotazníky - ZŠ J. Noháče

Zpracované dotazníky - ZŠ Komenského

Den_Zem1

Den_Zem2

Den_Zem3

Den_Zem4

Den_Zem5

Den_Zem6

Den_Zem7