Dětská a sportovní hřiště Na Valtické


Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění života na sídlišti. Revitalizací hřišť se zvýší kulturnost prostředí a nabídnou se nové možnosti pro trávení volného času jeho obyvatelům.

Obsah projektu
Jedná se o rekonstrukci území původních 2 sportovně-dětských hřišť ve starší a novější zástavbě. Hřiště byla rekonstruována v původních tvarech, rozměrech a velikostech spolu s chodníky i pískovišti. Betonové konstrukce pískovišť byly vyspraveny včetně instalace sedacích roštů a výměny písku. Veškeré asfaltové plochy byly nahrazeny plochami o stejných výměrách, ale s jinými povrchy. Současně zde byly provedeny zahradní úpravy s výsevem trávy a výsadbou dřevin a umístěny lavičky. Hřiště byly vybaveny novými sportovními prvky. Na hřišti v novější zástavbě byly zároveň nainstalovány 2 ocelové vahadlové houpačky a jedna řetězová dvouhoupačka s prolézačkou.

logo IOP+EU+MMR