Dětská hřiště v Břeclavi


Vytvořením těchto hřišť došlo ke zvýšení kvality veřejných prostranství města Břeclav a rozšíření možnosti trávení volného času především pro jeho nejmenší obyvatele – děti. Vznikla tři dětská hřiště s herními prvky, které budou rozvíjet pohybovou, balanční a motorickou stránku dítěte. Tato místa poslouží pro setkávání dětí a jejich rodičů.

Obsah projektu
Jedná se o zvelebení veřejných prostranství na vytipovaných místech a rozšíření možností trávení volného času především pro děti a jejich doprovod. V rámci projektu byla vybudována popř. doplněna tři dětská hřiště v následujících lokalitách: ulice Bratislavská, na sídlišti Dukelských hrdinů a na sídlišti U Jánského dvora.

Dětská hřiště byla vybudována na stávajících travnatých plochách. Byly instalovány herní prvky a v závislosti na nich uzpůsobeny dopadové plochy. Před realizací byl v uvedených částech města nedostatek dětských hřišť a hracích ploch pro děti, případně již nevyhovovaly instalované herní prvky. U nově umístěných prvků byl kladen důraz na bezpečnost, trvanlivost, životnost, vzhled a vysokou užitnou hodnotu.

Finanční zdroje
- celkové náklady na projekt   1 402 842 Kč
- zdroje žadatele                               842 Kč
- dotace MND, a.s.                  1 402 000 Kč

Dětské hřiště 2011

logo MND